ARTWORK: Cornelis Christiaan Dommelshuizen (Dommersen)