ARTWORK: Marc Katano

kata021
Good Kid, 2014
Acrylic on paper
40 x 31 inches

kata027_email
Para Ti, 2015
Acrylic on paper
30 x 25 inches

kata019
Slingshot, 2008
Acrylic on canvas
60 x 50 inches

kata023_email
Taproot
Acrylic on paper
77 x 60 inches

kata020
Tricky Times, 2014
Acrylic on paper
48 x 47 inches

kata028_email
Verse I
Acrylic on paper
51 x 38 inches